Βαθμολογια

Event powered by:

 

Sponsors:

 

Διοργανωτές:

Σήμειωση: Σε περίπτωση ισοπαλίας σε πόντους, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο ποδηλάτης με την καλύτερη θέση στον Τελικό αγώνα. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στον Τελικό, κανενός εκ των δυο ισοβαθμίσαντων θα προσμετρηθεί η κατάταξη στον προτελευταίο της σειράς αγώνα κοκ.

Ποδηλάτες με αγωνιστικό δελτίο Elite ή Juniors που συμμετέχουν σε κατηγορίες Open δεν βαθμολογούνται.